Wie is Claudia Rietman

Mag ik mij aan u voorstellen

Mijn verhaal

Als jong meisje kon ik al dingen zien die anderen niet konden waarnemen en hoorde ik overleden personen tegen mij spreken.
Ook ving ik de gedachten en emoties op van mensen om mij heen.
‘s Nachts werd ik vaak wakker omdat er boodschappen tot mij kwamen, soms van overleden dierbaren die met mij wilden ‘praten’.

Naarmate ik ouder werd, begonnen er steeds meer bijzondere dingen te gebeuren, en ik merkte dat mijn dromen vaak boodschappen bevatten die later werkelijkheid werden.

Tijdens gesprekken deed ik soms opmerkingen waarvan later bleek dat ik dingen zei die ik onmogelijk kon weten over de persoon met wie ik sprak.
Omdat er zoveel gebeurde, wilde ik graag begrijpen wat er met mij aan de hand was, en ging ik op zoek naar antwoorden.
Het bleek dat veel volwassenen om mij heen moeite hadden met mijn ervaringen en zij probeerden mij te belemmerden in mijn zoektocht.
Uiteindelijk ontdekte ik dat zij mij vooral belemmerden omdat ik te dicht bij de waarheid kwam.

Sprong in het diepe

In 2008 nam ik een sprong in het diepe en besloot ik naar een spirituele beurs te gaan.
Daar ontmoette ik een bijzondere man genaamd Herman Vonk, een medium.
Het begrip ‘medium’ was volledig nieuw voor mij, dus ik had geen idee wat het inhield.
Herman was erg direct in onze gesprekken en hij beantwoordde de vragen waarmee ik al zo lang rondliep.
Tijdens ons gesprek voelden we beiden een sterke connectie, en het leek geen toeval dat we elkaar hadden ontmoet.
Op een dag vroeg Herman of ik hem wilde assisteren bij een huisreiniging, hoewel ik niet eens wist wat dat precies inhield.
Toen we op het adres aankwamen, werd ik geconfronteerd met een grote hoeveelheid negatieve energieën die van alle kanten op mij afkwamen.
Herman wierp me in het diepe en liet me zelf ontdekken hoe ik hiermee om moest gaan.
Het was een zeer uitdagende ervaring, maar ik heb er ontzettend veel van geleerd.

Heden

Mijn mediumschap heeft zich ondertussen steeds meer ontwikkeld en ik ben mij ook steeds verder gaan oriënteren in de grote spirituele wereld.
Er valt altijd wel wat te ontdekken en te leren.
Op persoonlijk gebied ben ik ook heel wat tegengekomen en deze kennis gebruik ik ook om de mensen die bij mij komen om raad te kunnen helpen.
Een medium is nooit uitgeleerd dat gaat door tot ook wij het aardse voor het hiernamaals verruilen.

× Stuur een whatsapp